KA60

Nowy produkt

Dwuportowy adapter IDE do konwertera SD2IDE.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

Kupując teraz ten produkt otrzymasz 5 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 5 punktów lojalnościowych może być zamienione na jeden bon o wartości $0.11.


$12.32

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Ko­rzy­sta­jąc z tego ad­ap­te­ra, oprócz kon­wer­te­ra SD2I­DE można pod­łą­czyć do Amigi urzą­dze­nie IDE w for­ma­cie 3.5" (np. dysk twar­dy, albo CD-ROM), uży­wa­jąc stan­dar­do­we­go kabla 40-ży­ło­we­go. Jest też moż­li­we pod­łą­cze­nie dwóch urzą­dzeń 3.5" je­że­li port 2.5" po­zo­sta­nie pusty. Cechy ad­ap­te­ra:

  • Ak­tyw­na ko­rek­cja (na obu por­tach) ste­ro­wa­nia diodą HDD w Ami­dze, nie ma pro­ble­mu z jej cią­głym świe­ce­niem. Ko­rek­cja nie wpły­wa na dzia­ła­nie na­pę­dów, które jej nie wy­ma­ga­ją.
  • Zwor­ka po­zwa­la na do­łą­cze­nie lub odłą­cze­nie ste­ro­wa­nia diodą HDD Amigi przez urzą­dze­nie pod­łą­czo­ne do portu 3.5".
  • Sztyw­na i mocna kon­struk­cja nie wy­ma­ga do­dat­ko­we­go mo­co­wa­nia SD2I­DE.
  • Kon­wer­ter jest w po­zy­cji kartą SD do góry, dzię­ki czemu można zmie­nić kartę bez zdej­mo­wa­nia go.
  • Kon­wer­ter znaj­du­je się na lewo od portu IDE Amigi, po­zo­sta­wia­jąc prawą stro­nę wolną dla scan­do­uble­rów i in­nych roz­sze­rzeń.
  • Port 3.5" po­sia­da so­lid­ne gniaz­do za­po­bie­ga­ją­ce od­wrot­ne­mu pod­łą­cze­niu kabla 40-ży­ło­we­go.
  • Ad­ap­ter nie mie­ści się w Ami­dze z za­ło­żo­nym gór­nym me­ta­lo­wym ekra­nem.
  • Ad­ap­ter nie jest po­dwa­ja­czem portu IDE. Może ob­słu­żyć nie wię­cej niż 2 urzą­dze­nia (SD2IDE liczy się jako jedno).

Kon­wer­te­ry SD2I­DE za­zwy­czaj na stałe pra­cu­ją jako ma­ster, dla­te­go napęd pod­łą­czo­ny do portu 3.5" na­le­ży usta­wić jako slave.

Gwarancja 24 miesiące.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KA60

KA60

Dwuportowy adapter IDE do konwertera SD2IDE.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

4 innych produktów w tej samej kategorii:

Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)    

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
$0.00 Podatek
$0.00 Razem

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Do ustalenia
Podatek $0.00
Razem (brutto)

PayPal